ราชกิจจาฯประกาศ คลายล็อกดาวน์ 53 จ. นั่งกินข้าว-ดื่มในร้านได้ตามปกติ

สามารถเปิดดำเนินการของสถานที่ กิจการ และกิจกรรมในเขตพื้นที่ เฝ้าระวัง สามารถเปิดดำเนินการและให้บริการได้เมื่อมีความพร้อมโดยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โ ร ค เงื่อนไขการจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ คำแนะนำของทางราชการ รวมทั้งกฎหมาย กฎหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับมาตรการคลายล็อกพื้นที่เฝ้าระวังมีดังนี้

-ร้านอาหาร สามารถบริโภคในร้านได้ และเปิดได้ตามปกติ ทั้งนี้ในเนื้อหาของราชกิจจานุเบกษา ไม่ได้มีข้อห้ามจำหน่าย สุ ร า หรือ ห้ามดื่ม แต่อย่างใด

-ศูนย์การค้า หรือ ห้างสรรพสินค้า เปิดได้ตามปกติ

-ห้ามจัดกิจกรรมรวมคนมากกว่า 200 คน

-สถานศึกษาทุกระดับ สถาบันกวดวิชา ให้ใช้อาคารสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน กิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมาก ตามมาตรการที่กำหนดสถานที่เล่นกีฬา เปิดบริการได้ทุกประเภท จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดผู้ชม

-ยังคงปิดสถานบริการบันเทิง ผับบาร์ คาราโอเกะ

ส่วนพื้นที่อื่นๆเช่น พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 4 จังหวัด ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

ผ่อนคลายมาตรการ นั่งบริโภคในร้านได้ กรณีร้านติดเครื่องปรับอากาศ นั่งได้ไม่เกิน 50% เปิดได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม แต่ยังงดจำหน่ายและดื่ม สุ ร า ในร้าน , ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 50 คนพื้นที่ควบคุมสูงสุด 11 จังหวัด ประกอบด้วย ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ตรัง นครปฐม ปัตตานี เพชรบุรี สงขลา สมุทรสาคร สระบุรี ยะลา นราธิวาส

ผ่อนคลายมาตรการ ให้นั่งบริโภคในร้านได้ไม่เกิน 5 ทุ่ม แต่ยังงดจำหน่ายและดื่มสุราในร้าน , ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 100 คน

พื้นที่ควบคุม 9 จังหวัด ประกอบด้วยจันทบุรี นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์ พระนครศรีอยุธยา ระนอง ระยอง ราชบุรี สระแก้ว สมุทรสงคราม ผ่อนคลาย มาตรการ ให้นั่งบริโภคในร้านได้ตามปกติ แต่ยังงดจำหน่ายและดื่ม สุ ร า ในร้าน , ห้ามกิจกรรมรวมคนมากกว่า 150 คน


Loading...