เกาหลีใต้ แต่งชุดลิงขนมะพร้าว

เกาหลีใต้ กรุงโซล บ่ายวันที่ 5 มีนาคม หน้าสถานทูตไทยในเขตยงซานกรุงโซลนักเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิสัตว์แต่งตัวเป็นลิงขนมะพร้าวมาเททิ้ง ประท้วงการบังคับให้ลิงปีนมะพร้าวเพื่อผลิตภัณฑ์กะทิของไทย และส่งมาขายในเกาหลีใต้ จากการสำรวจร้านค้าชั้นนำในเกาหลียังขายกระทิไทย

ภาพจาก World Forum ข่าวสารต่างประเทศ

ภาพจาก World Forum ข่าวสารต่างประเทศ

โพสต์

ที่มา World Forum ข่าวสารต่างประเทศ


Loading...