ลูกหนี้เฮ รัฐฯช่วยแล้ว ลงทะเบียนขอพักชำระหนี้

สูตรที่ 2 คือ จ่ายเท่าที่จ่ายไหว โดยมีโปรโมชันลดดอกเบี้ยให้ 1-2% แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ รูปแบบแรกจ่ายค่างวดเฉลี่ยมากกว่า 80% ของค่างวดปกติ ลดดอกเบี้ยให้ 2% แต่ถ้าจ่ายค่างวดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 40% ของค่างวดปกติ ลดดอกเบี้ยให้ 1% แต่ถ้าไม่ไหวก็จ่ายเท่าที่ไหวแต่จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษลดดอกเบี้ยนั่นเอง
สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไม่ทันไม่ต้องกังวล เพราะอนาคตหากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ฟื้นตัว รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะพยายามกำกับดูแลไม่ให้เกิดหนี้เสีย อาจจะมีการออกโครงการในลักษณะนี้ออกมาอีก


Loading...