พรุ่งนี้เงินเข้ารอบใหม่แล้ว อย่าลืมไปกดใช้

โดยจ่ายเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Money) ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือน สำหรับผู้พิ ก า รที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป แต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะไม่ได้รับสิทธิเพิ่มเติม ยังคงได้รับเบี้ยความพิ ก า ร 800 บาทต่อเดือน

ในเดือน พ.ย. 2563 กรมบัญชีกลางได้โอนเบี้ยความพิ ก า รเข้าบัญชีตามสิทธิเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 10 พ.ย. 2563 สำหรับในส่วนของผู้ พิ ก า ร ที่มีอายุ18 ปีขึ้นไป และมีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับเบี้ยความพิ ก า รเพิ่มเติม 200 บาท เข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ในวันที่ 22 พ.ย. 2563 ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิ ก า รเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อ ๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน โดยเริ่มตั้งแต่เดือน พ.ย. 2563 ถึง ก.ย. 2564 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center กรมบัญชีกลาง หมายเลข 02 270 6400 ในวัน เวลาราชการ โฆษกกรมบัญชีกลาง กล่าว

ประกาศดังกล่าว

เรียบเรียง siamnews


Loading...