501 คนไทยกลับจากคูเวต เกาหลีใต้ สหรัฐฯ ถึงบ้านพบไข้สูง 10 ราย

โดยเที่ยวบินแรก จากประเทศ คูเวต โดยสายการบิน สลามแอร์ เที่ยวบินที่ OV1022 เครื่องลงเวลา 20.55 น. ผู้โดยสารจำนวน 119 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่ มีไข้สูงจำนวน 5 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม นำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วันตามมาตรการของรัฐ จำนวน 114 คน ที่เอเวนา บางนา

เที่ยวบินที่ 2 จาก ประเทศ เกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 651 เครื่องลงเวลา 21.09 น. ผู้โดยสารจำนวน 142 คน เป็นนักการทูต จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูงจำนวน 5 คน และเป็นประจำตัว 4 คน ผู้ติดตามจำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม นำส่งโรงพยาบาลทันที ส่วนที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 129 คน โรงแรมรัตนโกสินทร์ ส่วนผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 1 คน ไปโรงแรม เมอเวนพีค ถนนวิทยุ

เที่ยวบินที่ 3 เดินทางมาจากประเทศอเมริกา โดยสายการบิน เอเซียน่าแอร์ เที่ยวบินที่ OZ 741 เครื่องลงเวลา 23.10 น. ผู้โดยสารจำนวน 240 คน เป็น พระสงฆ์จำนวน 1 รูป และนายทหารจำนวน 1 นาย เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว ไม่พบผู้โดยสารคนไทยที่มีไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ จำนวน 205 คน โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ราชปรารถ โรงแรมบาซาร์ รัชดาภิเษก โรงแรมไบรท์ตัน บางนาและ ผู้โดสารเข้ากักตัวทางเลือกจำนวน 33 คน โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค ราชปรารถ โรงแรมบาซาร์ รัชดาภิเษก โรงแรมไบรท์ตัน บางนา


Loading...