353 คนถึงไทยแล้ว แสกนเข้ม พบมีไข้ 16 ราย

โดยเที่ยวแรกมาจากประเทศรัสเซีย โดยสายการบิน แอโรฟลอต เที่ยวบินที่ SU270 เครื่องลงเวลา 07.30 น. มีผู้โดยสารจำนวน 50 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยมีไข้สูง จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม นำส่งโรงบาลทันที ส่วนผู้โดยสารที่เหลือ เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมเมอร์เคียว จ.ชลบุรี

เที่ยวที่ 2 มาจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย โดยสายการบินไทยสมายล์แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ WE8104 เครื่องลงเวลา 13.40 น. มีผู้โดยสารจำนวน 92 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยมีไข้สูงจำนวน 3 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม นำส่งโรงบาลทันที ส่วนผู้โดยสารคนอื่นเจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัส เพื่อดำเนินการกักตัว 14 วันตามมาตรการของรัฐ และมีผู้โดยสารไปกักตัวทางเลือกจำนวน 1 คน ที่โรงแรมเมอร์เคียว จ.ชลบุรี และโรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิทยุ

และเที่ยวที่ 3 มาจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE651 เครื่องลงเวลา 21.12 น. มีผู้โดยสารจำนวน 211 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบผู้โดยสารคนไทยมีไข้สูง จำนวน 11 คน เจ้าหน้าที่ด่านควบคุม นำส่งโรงบาลทันที ส่วนที่เหลือจำนวน 166 คน เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ และมีผู้โดยสารเข้ากักตัวทางเลือกจำนวน 34 คน ที่โรงแรมบางกอกพาเลส มักกะสัน กทม. โรงแรมเมอเวนพิค ถ.วิทยุ กทม. โรงแรมคิวว์ สุขุมวิท79 กทม. โรงแรมแกรนด์ริชมอนด์ จ.นนทบุรี โรงแรมดิไอดอล เรสซิเดนท์ จ.ปทุมธานี และโรงแรมรอยัลเบญจา สุขุมวิท กทม.


Loading...