266 คนถึงไทยแล้ว พบมีไข้สูง 7 ราย

โดยเที่ยวบินที่เดินทางมาจากตูนีเซีย ด้วยเที่ยวบิน TUN 41 เครื่องลงเวลา 11.30 น. มีผู้โดยสาร 4 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองไม่พบไข้สูง เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัส เพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมพาลาสโซ่ รัชดา

ส่วนเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเกาหลีใต้ ด้วยเที่ยวบิน KE 651 เดินทางมาจากเกาหลีใต้ เครื่องลงเวลา 21.40 น. ผู้โดยสาร จำนวน 85 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบมีไข้สูง จำนวน 2 คน ถูกจับหนีทหาร 1 คน เจ้าหน้าที่รีบนำส่ง รพ. ส่วนที่เหลือนำเข้าที่พัก เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่ โรงแรมบางกอกพาเสซ มักกะสัน และโรงแรม ภัทรา พระราม 9

ส่วนเที่ยวบินที่เดินทางมาจากสหรัฐอเมริกา ด้วยเที่ยวบิน OZ741 (ผ่านเกาหลีใต้) เครื่องลงเวลา 23.00 น. มีผู้โดยสาร จำนวน 96 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองแล้ว พบมีไข้สูง จำนวน 3 คน เข้ากักตัวทางเลือกจำนวน 6 คน ส่วนที่เหลือนำเข้าที่พัก เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรม เอวาน่า บางนา และโรงแรมโมเวนพิกซ์

และเที่ยวบินที่เดินทางมาจากเยอรมนี ด้วยเที่ยวบิน LH 772 เครื่องลงเวลา 01.30 มีผู้โดยสาน จำนวน 81 คน เจ้าหน้าที่ทำการตรวจคัดกรองพบมีไข้สูง 2 คน เข้ากักตัวทางเลือก จำนวน 1 คน เจ้าหน้าที่การทูตชาวเยอรมนี 7 คน พระสงฆ์ 2 รูป เจ้าหน้าที่นำขึ้นรถบัสเพื่อดำเนินการกักตัว 14 วัน ตามมาตรการของรัฐ ที่โรงแรมรัตนโกสิน และโรงแรม เอวาน่า บางนา และโรงแรม คิวส์ สุขุมวิท


Loading...