ผู้ปกครองอย่าลืมไปกดเงิน เปิดวันโอนเงินของบุตรรอบต่อไป

วิธีตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด

เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ด้วยตัวเองได้แล้วง่าย ๆ โดยใช้หมายเลขบัตรประชาชนของผู้ปกครอง และเด็ กที่ยื่นขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนฯ กรอกข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมกิจการเด็ กและเยาวชน หรือเข้าไปที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ก็ได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

เว็บไซต์กรมกิจการเด็ กและเยาวชน

5. หากไม่ได้รับสิทธิ์ใด ๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์

6. หากยังไม่เคยได้รับเงิน จะขึ้นตัวอักษร E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธิ์ ณ เวลานั้น

ปฏิทินการจ่ายเงิน

โดยรอบโอนเงินรอบต่อไปคือวันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563 นั่นเอง

เรียบเรียง siamnews


Loading...