สั่งเด้ง 6 ตำรวจสืบสวน สน.อุดมสุข

เพื่อให้การปฏิบัติราชการในภาพรวมของกองบังคับการตำรวจนครบาล 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หากข้าราชการที่ถูกร้องเรียนปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานเดิม อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการได้ ดังนั้นอาศัยอำนาจตามาตรา 74 แห่งพระราชบัญญัติตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2547 และระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการตำรวจไปปฏิบัติราชการภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2552 ข้อ 6 ( 2) และข้อ8(3) จึงให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการดังนี้

1.ร.ต.อ.อภินัย เที่ยงเคน รองสารวัตรสืบสวน สน.อุดมสุข ปฏิบัติราชการงานธุรการ สน.ประเวศ

2.ร.ต.อ.สุพร วรรณทวี รอง สวป.สน.อุดมสุข ปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวน สน.อุดมสุข ปฏิบัติราชการ งานธุรการ สน.วังทองหลาง

3.ร.ต.ต.สามารถ พิกุลกลิ่น รองสารวัตร(งานสืบสวน) สน.อุดมสุขปฏิบัติราชการงานธุรการ สน.ลาดพร้าว

4.ร.ต.ต.เจษฏา แสนสะท้าน รองสารวัตร(งานสืบสวน) สน.อุดมสุข ปฏิบัติราชการ สน.โชคชัย

5.ส.ต.อ.ธีรพงษ์ มูลสาร ผบ.หมู่งานสืบสวน สนซอุดมสุข ปฏิบัติราชการ งานธุรการ สน.บางชัน

6.ส.ต.อ.นำพล ชื่นใจ ผบ.หมู่งานสืบสวน สน.อุดมสุข ปฏิบัติราชการ งานธุรการ สน.หัวหมาก

โดยให้ข้าราชการตำรวจทั้ง 6 นาย ขาดจากบังคับบัญชาทางตำแหน่ง ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


Loading...