ตำรวจทางหลวง หนองหานเปิดป้อมยามให้นักเรียนมาเรียนออนไลน์ ปล่อยอินเตอร์เน็ตให้ฟรี

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ผู้สื่อรายงานจากหน่วยบริการประชาชน ตำรวจทางหลวงหนองหาน จ.อุดรธานีได้ให้บริการคอมพิวเตอร์ ทีวี อินเทอร์เน็ต Wifi ฟรี แก่นักเรียน สำหรับการเรียนออนไลน์ในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตามโครงการเรียนออนไลน์ฟรีที่หน่วยบริการ มีนักเรียน ที่มาใช้บริการในช่วงนี้มีนักชั้นประถมศึกษาปีที่ 5และ4 มาเรียนทางออนไลน์ที่หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองหาน

ส่วนมากจะเป็นนักเรียนที่บ้านไม่มีอินเตอร์เน็ต ไม่มีโทรศัพท์แบะคอมพิวเตอร์ที่มาเป็นนักเรียนในชุมชนบ้านหนองเม็ก และชุมชนใกล้เคียง ที่ไม่สามารถเรียนผ่านระบบทางไกลผ่านดาวเทียม เนื่องจากที่บ้านยากจน อยู่ห่างไกล ไม่มีโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต การศึกษาคือสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคน นักเรียนที่มาเรียนบอกว่าต้องไปรับเอกสารจากคุณครูทุกสัปดาห์เพื่อมาศึกษาและเรียนทางออนไลน์ชอบเรียนกับคุณครูมากกว่า

ภาพจาก นาริสา หลักทอง ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จ.อุดรธานี

ดต.โปจิน สุขชุม หน.หน่วยบริการตำรวจทางหลวงหนองหาน จ.อุดรธานี กล่าวว่าผู้บังคับบัญชาเห็นความสำคัญการศึกษา ช่วงนี้ทางสถานศึกษาเลื่อนวันเปิดเทอมเนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัสโควิด ทางหน่วยตำรวจทางหลวงจึงได้เปิดให้นักเรียนในชุมชนบ้านหนองเม็กมาเรียนทางออนไลน์ที่ป้อมยามตำรวจทางหลวง ให้กับเด็กที่ไม่คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ปกครอง

เรียบเรียงโดย นางนาริสา หลักทอง ผู้สื่อข่าวสยามนิวส์ จ.อุดรธานี


Loading...