กระทรวงการคลัง ชี้แจง หลังโซเชียลว่อนประกาศ บัตรคนจนไม่มีสิทธิ์รับเงิน 5,000

อย่างไรก็ดี มาตรการเยียวยา 5,000 บาทนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ให้ครอบคลุมผู้ได้รับผลกระทบทุกคน ดังนั้นหากผู้ลง

ทะเบียนและผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมีจำนวนมากกว่า 3 ล้านคน กระทรวงการคลังก็พร้อมจะนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมต่อไป

นอกจากนี้กระทรวงการคลัง จะจัดตั้งศูนย์เครือข่ายรับเรื่องจากประชาชนที่มีข้อสงสัยในการขอเข้าร่วมโครงการ เพื่อให้การเข้าถึงของประชาชนมีความสะดวก และเข้าถึงได้รวดเร็วที่สุด

ส่วนที่มีการแชร์ ประกาศขอรับมาตรการเยียวยาจากรัฐบาล 5,000 บาท ของธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทยนั้น ที่ระบุ ผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิ์ มี 3 กลุ่ม ทั้งกลุ่ม ผู้ถือบัตรคนจน ,เกษตรกร , ผู้สูงอายุ นั้น นายอุตตม ยืนยันว่า เป็นข่าวปลอมและไม่ใช่ประกาศของทั้งสองธนาคารแต่อย่างใด

มาตรการการเยียวยาดังกล่าว

เรียบเรียง siamnews


Loading...