เราจะสู้ไปด้วยกัน เจ้าของห้องแถวใจดี ติดป้ายงดเก็บค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ

ภาพจาก Tum Mini

ภาพจาก Tum Mini

ภาพจาก Tum Mini

ภาพจาก Tum Mini


รวมด้วยช่วยกัน ฝ่าวิกฤษไปด้วยกัน ถ้าเราไม่ชวนกัน อย่าหวังรอให้ใครมาช่วย

ขอบคุณ Tum Mini

Loading...