ผบ ทสส เตรียมแผน 3 ขั้น ป้องกันฝ่าฝืน พ ร ก ฉุกเฉิน ขั้นสุดใช้กำลังทหาร เต็มรูปแบบ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 ทีมข่าว siamnews ได้รับรายงานว่าจากกรณี เพจเฟซบุ๊กชื่อ Ch3ThailandNews ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้ออกข้อกำหนดในการบริหารราชการสถานการณ์ แล้วทั้งสิ้น 16 ข้อ ซึ่งจะมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาให้มีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป

ภาพจาก Ch3ThailandNews

ซึ่งสาระสำคัญของข้อกำหนดดังกล่าว อาทิ

มาตรการปิดข่องทางการเข้าราชอาณากำหนด ถือเป็นการปิดประเทศสำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น ไม่ใช่การปิดประเทศสำหรับคนไทยในต่างประเทศ ยืนยันว่าคนไทยในต่างประเทศที่ต้องการเดินทางกลับเข้าประเทศ มีเสรีภาพที่จะกลับประเทศได้แต่ต้องมีใบรับรองแพทย์ตามมาตรการของรัฐ

สำหรับการเดินทางข้ามจังหวัด ยังสามารถเดินทางได้ แต่คนเดินทางต้องมีบัตรประชาชนเพื่อพร้อมรับมาตรการคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดรวมถึงต้องมีโทรศัพท์มือถือสำหรับติดตั้งแอพพลิเคชั่นติดตามตัว โดยตามข้อกำหนดไม่ได้ห้ามสำหรับการเดินทางขอให้งดหรือชะลอไว้ก่อนเท่านั้น

ภายหลัง พล.อ.พรพิพัฒน์ เบญญศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด (ผบ.ทสส.) ได้รับการแต่งตั้งเป็น หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจ โดยได้จัดทำแผนไว้ 3 ขั้นตอน ในการดูแลความเรียบร้อย

ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 การจัดตั้งจุดตรวจ จุดให้คำแนะนำกับผู้ที่สัญจร อย่างน้อยจังหวัดละ 2 จุด ขึ้นอยู่กับขนาดพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆ โดยให้ ตำรวจ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข ประสานงานกับ บูรณาการร่วมกับ ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะ ผอ.รมน. ระดับจังหวัด ซึ่งจะเป็นผู้กำหนดว่าจะตั้งในช่วงเวลาใด และจุดไหน เพื่อให้คำแนะนำการดูแลรักษาสุขภาพ และข้อปฏิบัติ เพื่อไม่ให้เชื้อไวรัสโควิด-19 แพร่กระจายต่อไป

ขั้นที่ 2 หากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจได้ให้คำแนะนำ และพูดถึงมาตรการในการป้องกันดูแลตนเองแล้ว แต่ประชาชนไม่เชื่อฟังคำสั่ง คำประกาศ อาจจะต้องใช้กำลังเพิ่มขึ้นมา อีกระดับหนึ่ง โดยการใช้เจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร (สห.) เข้ามารวมในจุดตรวจเพิ่มเติมและขั้นที่ 3 การใช้กำลังทหารเข้ามาเต็มรูปแบบ คาดว่าเหตุการณ์ไม่น่าไปถึงจุดนั้น


Loading...