ด่วนที่สุด เตรียมปิดประเทศพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน 16 ข้อ

วันที่ 25 มีนาคม 2563 เพจเฟสบุ๊คที่ใช้ชื่อว่า ราชสีห์ จิตอาสา ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เตรียมปิดประเทศพรุ่งนี้ นายกรัฐมนตรี ออกข้อกำหนดสถานการณ์ฉุกเฉิน 16 ข้อ เช่น ปิดการเข้าออกราชอาณาจักรทุกช่องทาง

ปิดด่านผ่านแดนทั้งหมด

ต่างชาติออกนอกประเทศได้

ประกาศราชกิจจานุเบกษามีผลพรุ่งนี้

โพสต์ดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว


ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว

ประกาศดังกล่าว


อ่านเพิ่มเติมคลิกที่นี่

ขอบคุณ ราชสีห์ จิตอาสา และ Ch3ThailandNews

Loading...