บาห์เรน ประกาศห้ามคนไทย คนต่างชาติที่มาเมืองไทย เข้าประเทศ

เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ ตามเวลาประเทศไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงมหาดไทยออกประกาศ เรื่องบาห์เรน ประกาศห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางไปประเทศไทยเดินทางเข้ามาบาห์เรน ดังนี้

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา

1 ห้ามคนต่างชาติ หมายถึงทุกสัญชาติ รวมทั้งคนไทย ที่ไม่มีถิ่นพำนัก ไม่มีวีซ่าทำงานในบาห์เรน ที่เคยเดินทางไปยังประเทศไทย อิหร่าน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ภายใน 14 วันก่อนหน้าเดินทางเข้ามายังบาห์เรน

2 สำหรับผู้ที่มีถิ่นพำนักในบาห์เรน รวมถึงผู้ที่มีวีซ่านักลงทุน วีซ่าทำงาน วีซ่าครอบครัว และ Flexi Work Permit ไม่รวมวีซ่าท่องเที่ยว ที่เคยเดินทางไปประเทศไทย อิหร่าน สิงคโปร์ มาเลเซีย และเกาหลีใต้ภายใน 14 วันก่อนหน้า จะต้องถูกกักตัว และได้รับการตรวจร่างกายตามกระบวนการที่ได้รับการแนะนำจากองค์การอนามัยโลก

ทั้งนี้ เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนในการดำเนินการเพื่อบังคับใช้คำสั่งดังกล่าว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอแนะนำให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางมายังบาห์เรน หากไม่มีความจำเป็น

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมประการใด สามารถสอบถามข้อมูลได้ที่เบอร์ +973 1723 3588 ในวันและเวลาราชการ วันอาทิตย์ พฤหัสบดี เวลา 8 30 น ถึง 16 30 น หรือหากมีเหตุฉุกเฉินนอกวันและเวลาราชการ กรุณาติดต่อเบอร์ +973 33622445


Loading...