สถิติ หวย ออกวันจันทร์ เลขสวย เลขเบิ้ล เลขตอง เพียบ

ใก้ลเข้ามาแล้ว สำหรับการประกาศผลรางวัลงวดประจำวันที่ 16 กันยายน โดยวันนี้ทีมข่าวสยามนิวส์ ได้เผยเลขสถิติ “หวย” ออกวันจันทร์ “เลขเด็ด” “เลขเบิ้ล” เลขตอง 2 ตัว 3 ตัว มาเพียบ โดยมีดังนี้

วันจันทร์ที่ 15 ก.ค. 62


รางวัลที่ 1 คือ 369765

เลขท้าย 2 ตัว 88

เลขหน้า 3 ตัว 355, 901

เลขท้าย 3 ตัว 113, 556

วันจันทร์ที่ 1 ก.ค. 62

รางวัลที่ 1 คือ 943647

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขหน้า 3 ตัว 239, 864

เลขท้าย 3 ตัว 006, 375

วันจันทร์ที่ 1 เม.ย. 62

รางวัลที่ 1 คือ 109767

เลขท้าย 2 ตัว 52

เลขหน้า 3 ตัว 888, 959


เลขท้าย 3 ตัว 403, 975

วันจันทร์ที่ 1 ต.ค. 61

รางวัลที่ 1 คือ 452643

เลขท้าย 2 ตัว 99

เลขหน้า 3 ตัว 726, 594

เลขท้าย 3 ตัว 810, 561

วันจันทร์ที่ 16 ก.ค.61

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 596324

เลขท้าย 2 ตัว 27

เลขหน้า 3 ตัว 530, 403

เลขท้าย 3 ตัว 362, 138

งวดวันจันทร์ที่ 16 เม.ย.61

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 739229

เลขท้าย 2 ตัว 60

เลขหน้า 3 ตัว 273, 654

เลขท้าย 3 ตัว 076, 526

งวดวันจันทร์ที่ 16 ต.ค.60

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 413494

เลขท้าย 2 ตัว 86

เลขหน้า 3 ตัว 180, 971

เลขท้าย 3 ตัว 287, 128

งวดวันจันทร์ที่ 1 ส.ค.59


รางวัลที่ 1 ได้แก่ 272932

เลขท้าย 2 ตัว 57

เลขหน้า 3 ตัว 538, 983

เลขท้าย 3 ตัว 871, 472

งวดวันจันทร์ที่ 16 พ.ค.59

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 141737

เลขท้าย 2 ตัว 98

เลขหน้า 3 ตัว 975, 382

เลขท้าย 3 ตัว 268, 087

งวดวันจันทร์ที่ 2 พ.ค.59

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 399459

เลขท้าย 2 ตัว 02

เลขหน้า 3 ตัว 238, 403

เลขท้าย 3 ตัว 671, 046

งวดวันจันทร์ที่ 1 ก.พ.59

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 927800

เลขท้าย 2 ตัว 09

เลขหน้า 3 ตัว 625, 999

เลขท้าย 3 ตัว 054, 076

งวดวันจันทร์ที่ 16 พ.ย.58

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 795283


เลขท้าย 2 ตัว 03

เลขหน้า 3 ตัว 241, 028

เลขท้าย 3 ตัว 643, 802

งวดวันจันทร์ที่ 16 มี.ค.58

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 048151

เลขท้าย 2 ตัว 92

เลขท้าย 3 ตัว 339, 622, 623, 757

งวดวันจันทร์ที่ 16 ก.พ.58

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 001864

เลขท้าย 2 ตัว 90

เลขท้าย 3 ตัว 843, 103, 825, 392

งวดวันจันทร์ที่ 1 ธ.ค.57

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 480449

เลขท้าย 2 ตัว 11

เลขท้าย 3 ตัว 161, 380, 580, 820

งวดวันจันทร์ที่ 1 ก.ย.57

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 856763

เลขท้าย 2 ตัว 22

เลขท้าย 3 ตัว 308, 912, 477, 490

งวดวันจันทร์ที่ 16 มิ.ย.57

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 673920


เลขท้าย 2 ตัว 95

เลขท้าย 3 ตัว 158, 140, 639, 576

งวดวันจันทร์ที่ 16 ธ.ค.56

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 341767

เลขท้าย 2 ตัว 79

เลขท้าย 3 ตัว 111, 228, 742, 826

งวดวันจันทร์ที่ 16 ก.ย.56

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 562684

เลขท้าย 2 ตัว 63

เลขท้าย 3 ตัว 056, 235, 574, 754

งวดวันจันทร์ที่ 1 ก.ค.56

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 646905

เลขท้าย 2 ตัว 51

เลขท้าย 3 ตัว 075, 284, 903, 904

งวดวันจันทร์ที่ 1 เม.ย.56

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 571688

เลขท้าย 2 ตัว 53

เลขท้าย 3 ตัว 170, 430, 670, 725

งวดวันจันทร์ที่ 1 ต.ค.55

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 124025


เลขท้าย 2 ตัว 58

เลขท้าย 3 ตัว 940, 554, 291, 873

งวดวันจันทร์ที่ 16 ก.ค.55

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 904050

เลขท้าย 2 ตัว 11

เลขท้าย 3 ตัว 897, 224, 159, 042

งวดวันจันทร์ที่ 16 เม.ย.55

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 583470

เลขท้าย 2 ตัว 62

เลขท้าย 3 ตัว 216, 088, 722, 754

งวดวันจันทร์ที่ 16 ม.ค.55

รางวัลที่ 1 ได้แก่ 451445

เลขท้าย 2 ตัว 81

เลขท้าย 3 ตัว 328, 150, 941, 639

Loading...