เคาะ งบหมื่นล้านช่วยภัยแล้ง จังหวัดละ 200 ล้าน สุรินทร์ บุรีรัมย์ ได้ 500 ล้าน

ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่กระทรวงมหาดไทย เสนอขอ ครม.อนุมัติงบประมาณช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งและอุทกภัยจำนวน 15,800 ล้านบาทว่า

งบประมาณดังกล่าวสำนักงบประมาณให้ใช้งบที่มีอยู่จังหวัดละ 200 ล้านบาท โดยทางจังหวัดต้องพิจารณาในโครงการที่จะแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรได้โดยตรง โดยเฉพาะที่ได้ผลกระทบจากภัยแล้งซึ่งต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กันยายนนี้ โดยให้พิจารณาแผนงานที่มีอยู่แล้ว เช่น แผนงานจัดการน้ำของกรมชลประทาน กรมทางหลวง กรมทรัพยากรน้ำบาดาล เป็นต้น เพราะไม่สามารถทำแผนงานใหม่ได้ทัน

อย่างไรก็ตาม ได้กำชับให้โครงการดังกล่าวดำเนินการด้วยความโปร่งใส เจ้าหน้าที่จะต้องรับผิดชอบ หากพบว่ากระทำความผิดจะไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้นอย่าคิดว่าเป็นโครงการเร่งด่วนแล้วจะทุจริตได้

ในวันเดียวกันนั้น นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ก็ได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.เห็นชอบตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอมาตรการแก้ไขปัญหาภัยและช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย โดยอนุมัติงบประมาณวงเงิน 15,800 ล้านบาท จัดสรรงบประมาณลง 74 จังหวัด จังหวัดละ 200 ล้านบาท

ส่วนอีก 2 จังหวัด ได้แก่ สุรินทร์และบุรีรัมย์ จังหวัดละ 500 ล้านบาท เพื่อแก้ไขปัญหาของเกษตรกร โดยห้ามใช้งบประมาณไปซื้อครุภัณฑ์ แต่ต้องเป็นแผนงานเกี่ยวกับภัยแล้งและอุทกภัย ให้เสนอแผนงานก่อนวันที่ 30 กันยายน นี้.


Loading...